Z dôvodu ochrany osobných údajov sú zoznámy dočasne nedostupné !

Informácie ohľadom aktuálnych zoznámov sú dostupné počas pracovných dní u p. Vladimíra Varcholu Čirč 201,                    mob: 0907 957785