Pozemkové  spoločenstvo Čirč, Čirč,  065 42 Čirč , IČO: 42380766

                                                                                

                                                                             ROK:     2014                               

CENNÍK DREVA – PREDAJ:

Sortiment:     

Listnaté drevo: BUK                                            Cena pre podielnikov:     

 

-          Haluzina po ťažbe do 7cm  (samovýroba z „Peň“)                      1prm / 2 €

-          Vláknina /palivo/ nad 7cm podiel.  (samovýroba z „Peň“)             1prm / 5 €

                                                                                                       1m3 /8.33 €

-     -          Vláknina /palivo/ nad 7cm podiel. (samovýroba z „OM“)              1prm /15 €                                                                                                                

                                                                                                             1m3 / 25 €

-    -          Vláknina /palivo/ nad 7cm podiel. ( hotové –štiepy z „OM“)          1 prm/ 20 €

                                                                         

                                                                                        Cena pre cudzích:

                                              podľa priemernej ceny na trhu v danom období:

-          Haluzina po ťažbe do 7cm  (samovýroba z „Peň“)                      1prm / 3 €

-          Vláknina /palivo/ nad 7cm podiel.  (samovýroba z „Peň“)            1prm /24 €

-     -          Vláknina /palivo/ nad 7cm podiel. (samovýroba z „OM“)             1prm /24 €

                                                                                                            1m3 / 40 €

-     -           Vláknina /palivo/ nad 7cm podiel. ( hotové z „OM“)                  1prm/ 29 €

 

Ihličnaté drevo: SMREK/Jedľa                             Cena pre podielnikov:

        

-          Haluzina po ťažbe do 7cm  (samovýroba z „Peň“)                     1prm / 1 €

-          Vláknina /sucháre / nad 7cm (samovýroba z „Peň“)                   1prm / 3.3 €

                                                                                                      1m3 / 5.50 €

-          Žrďovina do 20cm   (samovýroba z „Peň“)                                 1m3 /  6 €

-          Guľatina od 20cm  (samovýroba z „Peň“)                                   1m3 / 40 €

                                                                                       Cena pre cudzích:

-          Haluzina po ťažbe do 7cm  (samovýroba z „Peň“)                     1prm / 2 € 

 

-           všetky  ost. sortimenty :     podľa priemernej ceny na trhu v danom období                                                                                                               

Na stiahnutie:

 Cenník dreva.pdf (132,5 kB)