Vzhľadom na pandemickú situáciu Covid 19 na Slovensku Zhromaždenie vlastníkov PS Čirč v súčasnej dobe nie je možné organizovať!!!                  / Termín konania bude včas oznámený! /

 

Momentalne  pracujeme na plnení uznesenia zo zhromaždenia vlastníkov

 

Apríl - mesiac lesov

Lesy pokrývajú takmer 4 miliardy ha, čo je približne 31% z celkovej výmery pôdy Zeme, sú domovom pre viac ako 300 miliónov ľudí na celom svete a na živobytie pre viac ako 1,6 miliardy obyvateľov Zeme. V Európskej únii sa pokrytie územia lesmi pohybuje na úrovni 36% a každý rok sa zvyšuje. Les mal a stále má výrazný vplyv na život vidieckych obyvateľov. Možnosť rozvoja im prináša predaj dreva a jeho spracovanie, zber lesných plodov či služby rekreácie a turistiky. Okrem dreva les ponúka aj iné možnosti svojho využitia. Tie pozostávajú z produktov biologického pôvodu (huby, liečivé byliny, živice, farbivá, šťavy, lesné ovocie, čečina, zverina). Využívanie lesa v sociálnej oblasti zahŕňa napr. poľovníctvo, lesnú turistiku, rekreáciu, liečenie, šport, lesnú pedagogiku a vzdelávanie, environmentálne služby a mnohé iné. Dôležitým prínosom lesníctva k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu je najmä starostlivosť o lesy a krajinu i budovanie infraštruktúry.

       Apríl ako mesiac lesov oslavujeme od roku 1952. Lesy znamenajú pre Slovensko veľmi veľa. Rozprestierajú sa na rozlohe cca 2 miliónov hektárov, čo tvorí 42 percent rozlohy Slovenka. Vyskytujú sa u nás lesy listnaté cca 50 percent, ihličnaté 31 percent a zmiešané 19 percent.

Les je úžasné miesto, kde človek načerpá energie, "životnej sily"... Nie je to len funkčný ekosystém, ktorý nám poskytuje kyslík, je to nádherná kompozícia stromov, kríkov, rastlín a živočíchov. Dokáže nás chrániť pred nepriaznivými vplyvmi, poskytuje nám svoje bohatstvo, ktoré sa nedá žiadnym číslom vyčísliť.
      Život človeka je od nepamäti spojený s drevom. Drevo sa používalo na kúrenie, ale vyrábali sa z neho aj mnohé nástroje. Živý strom v lese je skrýšou pre zvieratá a rôzne organizmy, v jeho korune hniezdia vtáky, kôru obývajú lišajníky a medzi koreňmi bývajú rôzne zvieratká. Lesy majú celospoločenský význam, sú našimi pľúcami i rezervoármi pitnej vody. Lesy okrem produkcie dreva plnia aj zdravotnú a rekreačnú úlohu. Ročne sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na obnovu lesov, výsadbu nových stromčekov, či na odstraňovanie následkov škôd, ktoré napáchajú nezodpovední ľudia. Časté sú nelegálne výruby stromov a ľudia svojou neopatrnosťou či nezodpovedným konaním založia požiar, ktorý vie zničiť veľký kus lesa. Určite nielen v apríli, ale po celý rok by sme mali chrániť naše lesy, udržiavať ich čisté, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Je našou povinnosťou dohliadnuť na to, aby sa táto krása nezničila.

        Les je živý organizmus. Zrodí sa, rastie, dospieva a hynie. Je to najvyššie a najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo, ktoré pre človeka má a bude mať veľký význam. Všetky lesy majú jedno spoločné: aj keď ich flóra a fauna je veľmi rozdielna, hrajú elementárnu rolu pre životné prostredie na Zemi: zvyšujú vlhkosť vzduchu, tvoria prirodzenú bariéru vetru, zmierňujú horúčavu, mráz aj sucho a tak regulujú klímu. Filtrujú vzduch, bránia erózii, akumulujú a čistia vodu. Sú nenahraditeľné a preto chráňme ich!

1. 4.  - Medzinárodný deň vtáctva
2. 4. - Medzinárodný deň detskej knihy
7. 4.  - Svetový deň zdravia
12. 4. - Svetový deň letectva a kozmonautiky
13. 4. - Medzinárodný deň boja proti hluku
15. 4. - Deň narcisov – deň boja proti rakovine
18. 4. - Svetový deň kultúrneho dedičstva – Medzinárodný deň pamiatok a sídiel
22. 4. - Deň Zeme
23. 4. - Svetový deň knihy a autorského práva
29. 4. - Medzinárodný deň tanca
29. 4. - Deň stromov – Zasaď strom