Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia / POZVÁNKA /

23.02.2015 01:14

           Výbor POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA  ČIRČ, 065 42 Čirč, IČO: 42380766 v súlade so zákonom NR SR č. 97/2013 Z.z. o P.S. oznamuje svojim členom, že zvoláva  riadne Valné zhromaždenie vlastníkov spoločne obhospodarovaných pozemkov obce Čirč, ktoré sa uskutoční dňa 29.03. 2015 / t.j. nedeľa /  o 14 00  hod. v Kultúrnom dome v Čirči.         

Viac info a splnomocnenie nájdete v pozvánke.