Aktuálne pracujeme na príprave listnatého palivového dreva pre podielníkov - rok 2017 a spracovaní náhodnej ťažby na užívanom území v ihličnatých porastoch.