Archív článkov

Aktuálne

23.02.2015 21:06
 Pozvánka PS Čirč na VZ 2015  Splnomocnenie PS Čirč na VZ 2015    Zoznam vl.PS Čirč SUMÁR POZ. k 2.2015   Zoznam vl.PS Čirč KOMPLET k 2.2015  Zoznam vl. PS Čirč LESY k 2.2015  Zoznam vl. PS Čirč POLIA k 2.2015 

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia / POZVÁNKA /

23.02.2015 01:14
           Výbor POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA  ČIRČ, 065 42 Čirč, IČO: 42380766 v súlade so zákonom NR SR č. 97/2013 Z.z. o P.S. oznamuje svojim členom, že zvoláva  riadne Valné zhromaždenie vlastníkov spoločne obhospodarovaných pozemkov obce Čirč,...
Záznamy: 1 - 2 zo 2